ورود به سیستم


ثبت نام دانشجویان جدیدالورود

  سیستم جامع دانشگاهی سدف ( پرتال ورود یکپارچه دانشجویان و اعضای هیات علمی )
تهیه شده توسط مرکز اطلاعات - آمار و امور رایانه ای دانشگاه فردوسی مشهد 1381-1392
پشتیبانی فردوسی مشهد شرکت داده پردازان معاصر